Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18, dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu albo projekt jest realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-ksztalcenie-ogolne-i-zawodowe-1023-ksztalcenie-zawodowe-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
13 listopada 2018