Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

29 października 2018

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/18, dla Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja
  • Instytucje Otoczenia Biznesu
  • Specjalne strefy ekonomiczne

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.:

  • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;
  • kampanie medialne;
  • organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-nowe-modele-biznesowe-i-ekspansja-141-promocja-gospodarcza-regionu-konkurs-nr-rpwm010401-iz00-28-00118/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
29 października 2018