Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, RPO Warmińsko-mazurskiego

28 listopada 2017 @ 08:00 - 17:00

classroom-1910014__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 28.11.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, 

Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kto może składać wnioski?

Uczelnie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego priorytetu wspierane będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego wyłącznie w obrębie inteligentnych specjalizacji gospodarczych województwa, w tym:

–           wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej;

–           doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,

–           adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury,

–           budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i  w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.   2. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego  zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, w tym:

–           wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej,

–           doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,

–           adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury, budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. warmińsko - mazurskie Polska + Google Map