Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 4.3.1 Gospodarka ściekowa (RPO Podkarpackiego), RPO Podkarpackiego

14 listopada 2017 @ 08:00 - 17:00

building-585459__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.09.2017 do 14.11.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są wyłącznie gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, mające siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF z podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów dla Działania 4.3 RPO WP 2014-2020, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. organy administracji rządowej,
 5. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
  Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola:
  MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
  MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;
  MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;
  MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;
  MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;
  MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz;
  MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;
  MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2-10 tys. RLM.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału 2 – 10 tys. RLM.
 3. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego gospodarki ściekowej.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
14 listopada 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/431-gospodarka-sciekowa-rpo-podkarpackiego/

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. podkarpackie Polska + Google Map