Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

21 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00

asia-1822460__340

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 –

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

w ramach konkursu zamkniętego

nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,

– fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań

z zakresu ochrony zdrowia,

– kościoły i związki wyznaniowe,

– przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
21 sierpnia 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://rpo.lubelskie.pl/nabor-912-13_1_infrastruktura_ochrony_zdrowia.html

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. lubelskie Polska + Google Map