Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17

w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka
 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020

Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Jednoetapowego Konkursu Zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości :

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki regionu oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM