Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, RPO Świętokrzyskie

15 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18, dla Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego

– organy prowadzące szkoły

z terenu województwa świętokrzyskiego

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów,

– wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych.

Inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół lub innego równoważnego dokumentu wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzającego, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej-nr-rpsw070400-iz00-26-21518/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
15 listopada 2018