Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków 4.5 Ochrona przyrody, RPO Kujawsko-pomorskiego

31 maja 2017

panneciere-lake-367464_640

nstytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI [1] (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16).

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: – jednostkę samorządu terytorialnego;

– związek jednostek samorządu terytorialnego;

– samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;

– państwowe jednostki organizacyjne;

– organy władzy, administracji rządowej;

– organizacje pozarządowe;

– spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty w zakresie:

  1. przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk lub gatunków, w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
  2. zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
  3. rozwijania infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody [1]) – wyłącznie w powiązaniu z typami projektów określonymi w pkt. 1 lub 2,
  4. tworzenia, odnawiania szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
  5. budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej,
  6. działań informacyjno-edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowanych w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 maja 2017
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/45-Ochrona-przyrody

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. kujawsko - pomorskie Polska + Google Map