Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

9 października 2017 @ 08:00 - 17:00

repair-179205_640

Planowany: od 2017-10-09 do 2017-10-20

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. jednostki naukowe,
 5. szkoły wyższe,
 6. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 7. podmioty lecznicze,
 8. instytucje kultury,
 9. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 10. organizacje pozarządowe,
 11. Państwowe Gospodastwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej   wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 • głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. łódzkie Polska + Google Map