Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17, RPO Podkarpackiego

2 października 2017 @ 08:00 - 17:00

way-891591__340
PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 22.12.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla których skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:
1) Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73;
2) Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984;
3) Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
2 października 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-infrastruktura-drogowa-9/

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. podkarpackie Polska + Google Map