Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, RPO Łódzkie

Kwiecień 23

Konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 dla Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

  1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

Wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej.

Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.

  1. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-wsparcie-przedsiebiorczosci-831-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Kwiecień 23