Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, RPO Dolnośląskie

20 września 2018

Konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-315/18 dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących  pracy, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–        organizacje pracodawców;

–        osoby prowadzące działalność gospodarczą;

–        przedsiębiorcy;

–        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

–        jednostki organizacyjne jst;

–        samorządy gospodarcze i zawodowe;

–        organizacje pozarządowe;

–        szkoły lub placówki oświatowe;

–        uczelnie wyższe;

–        wspólnoty samorządowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia)
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
  • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wsparcie-osob-poszukujacych-pracy-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
20 września 2018