Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 dla Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

  1. a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,
  2. b) organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych,
  3. c) podmioty ekonomii społecznej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej w ramach profilaktyki raka jelita grubego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/76-programy-profilaktyczne-i-zdrowotne-w-regionie-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018