Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

16 września 2019 @ 08:00 - 17:00

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).

– Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.

– Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).

– Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 18.300.000,00 PLN

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/74-rozwoj-opieki-zlobkowej-w-regionie-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
16 września 2019
Czas:
08:00 - 17:00