Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

-Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
– Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
– Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
–  Kościoły i związki wyznaniowe,
– Organizacje pozarządowe.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne wymagania dotycząca charakterystyki energetycznej oparta o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
    –    modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,

–    wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania,

–     przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych.

  1. Audyty energetyczne dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-efektywnosc-energetyczna-w-sektorze-mieszkaniowym-i-budynkach-uzytecznosci-publicznej-531-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-w-tym-budownictwo-komunalne-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
9 listopada 2018