Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

18 stycznia 2019

Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przedsiębiorstwa;
  4. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia);
  5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  6. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, ich związki lub podmioty realizujące zadania w imieniu JST punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.
  2. Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO.
  3. Działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-gospodarka-odpadowa-konkurs-nr-rpwm050100-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
18 stycznia 2019