Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

6 września 2019

Konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostka samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządowa jednostka organizacyjna.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wraz z wyposażeniem związanym z prowadzoną działalnością, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych.
  2. Rozbudowę, przebudowę instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
  3. Konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.
  4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury, wskazanych w punkcie 1-3.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/46-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-zasobow-kulturowych-na-obszarze-zit-462-wsparcie-ochrony-zasobow-kultury-w-ramach-zit-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
6 września 2019