Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/18 dla Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) – jako element Strategii ZIT;
  • Kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru;
  • Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
  • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej);
  • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-zrownowazony-transport-miejski-441-ekomobilny-mof-zit-olsztyna-konkurs-nr-rpwm040401-iz00-28-00118/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018