Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), RPO Dolnośląskie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-323/18,  dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

4.4.E Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo;

4.4.F Projekty dotyczące przebudowy/ rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej;

W ramach typu F nie jest możliwa budowa nowych ośrodków edukacji ekologicznej.

Ośrodki te muszą na moment złożenia wniosku już funkcjonować i musi być to uregulowane i przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej (np. uchwała rady gminy o powołaniu, statut, dokumenty świadczące o prowadzonej działalności).

W ramach RPO wsparcie udzielane jest dla ośrodków innych niż podległe parkom narodowym.

Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów:

090 Ścieżki rowerowe i piesze;

091 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych;

092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-ochrona-i-udostepnianie-zasobow-przyrodniczych-444-ochrona-i-udostepnianie-zasobow-przyrodniczych-zit-aglomeracji-walbrzyskiej-schemat-e-projekty-dotyczace-wykorzystania-i-udostepnienia-lokalnych-zasobow-przyrodniczych-min-na-cele-tu-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
9 listopada 2018