Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, RPO Małopolskie

30 września 2019

Konkurs nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • instytucje kultury,
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-publicznym-i-mieszkaniowym-432-gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-spr/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 września 2019