Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Kwiecień 29

Konkurs nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Mikroprzedsiębiorstwa, które: – posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

– prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie (w przypadku osób fizycznych do zatrudnienia wlicza się samozatrudnienie) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu;

–  nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014- 2020.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

–  inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Kwiecień 29