Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 1), 2) i 3), RPO Pomorskie

Styczeń 7 @ 08:00 - 17:00

Konkurs nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-003/18 dla Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 1), 2) i 3), w ramach RPO Województwa Pomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki administracji rządowej,

4) inne jednostki sektora finansów publicznych,

5) organizacje pozarządowe,

6) jednostki naukowe,

7) instytucje edukacyjne,

8) szkoły wyższe,

9) przedsiębiorcy.

 

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 1) – 3) opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2) likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3) budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-10-4-redukcja-emisji-rpo-wp-2014-2020-dla-typow-projektow-nr-1-2-i–1

 

 

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 7
Czas:
08:00 - 17:00