Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO Małopolskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych,
    B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami,
    C.rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.Typ C nie może być realizowany samodzielnie.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-rozwoj-ksztalcenia-zawodowego-1022-ksztalcenie-zawodowe-uczniow-spr-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018