Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Opolskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPOP.10.01.02-IP.01-16-001/18, dla Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, w ramach RPO Województwa Opolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin , w formie:

a) usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych ,

b) usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w lokalnej społeczności w ramach alternatywnych form opieki dziennej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-infrastruktura-spoleczna-na-rzecz-wyrownania-nierownosci-w-dostepie-do-uslug-1012-infrastruktura-uslug-spolecznych-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
13 listopada 2018