Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskie

30 kwietnia 2019

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

  1. Usług doradczych  i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.
  2. Usług związanych  z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-135-uslugi-dla-msp-konkurs-nr-rpwm010305-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 kwietnia 2019