Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskie

28 lutego 2019

Konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

a) Przedsiębiorcy;

b) Konsorcja przemysłowo – naukowe;

c) Sieci/grupy przedsiębiorstw;

d) Spółki celowe/spin-off, ustanowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a)    Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców;

b)    Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;

c)    Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;

d)    Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wzmocnienie-potencjalu-innowacyjnego-przedsiebiorstw-wielkopolski-7/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lutego 2019