Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

22 listopada 2018

Konkurs nr RPOP.01.01.00-IP.01-16-002/18, dla Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Opolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– przedsiębiorstwa, w szczególności MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;

finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.

badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

  1. wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MSP).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-innowacje-w-przedsiebiorstwach-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
22 listopada 2018