Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

1 października 2018

Konkurs nr 1/4.4/2018 dla Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego”, w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 87)
  • podmioty prawne będące jednostkami naukowymi lub w ramach których funkcjonują ww. jednostki.

Wniosek składany jest przez co najmniej trzy jednostki naukowe lecz nie więcej niż sześć. W przypadku wniosku składanego przez grupę 3 – 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A”, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez 6 jednostek, co najmniej dwie z nich muszą posiadać kategorię „A”. Jednostki naukowe wskazane we wniosku reprezentują łącznie co najmniej dwie dziedziny nauki (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • rozwój kadr sektora B+R w Polsce, m.in. na potrzeby współpracy z przedsiębiorcami, realizowany poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, służącą  podnoszeniu ich jakości naukowej,  poszukiwaniu synergii we współpracy naukowej i innowacyjnej oraz wypracowaniu nowych kompetencji związanych z rozwojem technologii i usług.
  • wsparcie mobilności krajowej, międzynarodowej i międzysektorowej, związanej ze stanowiskami B+R w Polsce, dodatkowo przyczyniając się do wzmocnienia ponadregionalnej współpracy jednostek naukowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności programu badań wraz z zadaniami związanymi z przygotowaniem transferu wiedzy, określający jasno sprecyzowane wyzwanie naukowe (problem badawczy) lub społeczno-gospodarcze (wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-zwiekszanie-potencjalu-kadrowego-sektora-br/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
1 października 2018