Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 października 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskie

31 października 2019

Konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; inną jednostkę sektora finansów publicznych; przedsiębiorstwo komunalne; organizację pozarządową; kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego; […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

31 października 2019

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-060/19 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Typ projektów podlegający dofinansowaniu: Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, RPO Opolskie

31 października 2019

Konkurs nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/19 dla Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, w ramach RPO Województwa Opolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, -        organizacje pozarządowe, -    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

31 października 2019

Konkurs nr 4/2019 dla Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

31 października 2019

Konkurs nr 5/2019 dla Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

31 października 2019

Konkurs nr 6/2019 dla Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events