Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 września 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

30 września 2019

Konkurs dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach PO Polska Cyfrowa. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki administracji rządowej, - podmioty podległe jednostkom administracji rządowej, - podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej, - sądy i jednostki prokuratury, - partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, - partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe, RPO Podkarpackie

30 września 2019

Konkurs nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19 dla Działania Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, c) instytucje otoczenia biznesu (IOB) Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

30 września 2019

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-057/19 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014; konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dopuszcza […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

30 września 2019

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe, średnie i duże Przedsiębiorstwa Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

30 września 2019

Konkurs nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, b) duże przedsiębiorstwa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskie

30 września 2019

Konkurs nr RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-002/19 dla Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu), duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskie

30 września 2019

Konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02.24-072/19 dla Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B., RPO Warmińsko-mazurskie

30 września 2019

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskie

30 września 2019

Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/19 dla Działania 1.2 Badania celowe, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zał. I do Rozporządzenia 651/2014), duże przedsiębiorstwa. Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z  innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, RPO Małopolskie

30 września 2019

Konkurs nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-pomorskie

30 września 2019

Konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostka samorządu terytorialnego; b) związek jednostek samorządu terytorialnego; c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; d) samorządowa jednostka organizacyjna; e) przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami f) partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events