Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 9 września 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Kogeneracja, RPO Lubuskie

9 września 2019

Konkurs nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19 dla działania 3.4 Kogeneracja, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), -  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -  Spółki prawa handlowego będące własnością JST, -  Państwowe Jednostki Budżetowe, -  Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

9 września 2019

Konkurs nr RPOP.02.01.02-IP.01-16-001/19dla Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Opolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

9 września 2019 @ 08:00 - 17:00

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej; dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do […]

Dowiedz się więcej »

Nabór wniosków – Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19, RPO Świętokrzyskiego

9 września 2019 @ 08:00 - 17:00

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności: -   jednostki samorządu terytorialnego, -   jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, -   instytucje pomocy i integracji społecznej, -   podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events