Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 2 września 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, RPO Zachodniopomorskie

2 września 2019

Konkurs nr RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19 dla Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst, - parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

2 września 2019

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-058/19 dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka Ścieżka Tworzywa Sztuczne”, Inteligentny Rozwój

2 września 2019

Konkurs nr 4/1.1.1/2019 dla Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw), konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne”, Inteligentny Rozwój

2 września 2019

Konkurs nr 5/1.1.1/2019 dla Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw), konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

2 września 2019

Konkurs nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-003/19 dla Działania 5.1 Gospodarka odpadowa, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; Przedsiębiorstwa; Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia); PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events