Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Kwiecień 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka” Konkurs nr 2, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” DOSTĘPNOŚĆ PLUS Konkurs nr 3, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, RPO Kujawsko-pomorskie

2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (294/18), RPO Śląskie

3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, RPO Mazowieckie

4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskie

6
7
8

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne / 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, Inteligentny Rozwój

9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna, RPO Łódzkie

11

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zach (298/18), RPO Śląskie

12

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.2 Kształcenie ogólne, RPO Kujawsko-pomorskie

13
14
15

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, PO Inteligentny Rozwój

16
17

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskie

19

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, RPO Lubuskie

20
21
22
23

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, RPO Łódzkie

24
25
26

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, RPO Lubuskie

27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, RPO Lubelskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskie

1
2

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

3
4
5
+ Export Events