Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 marca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(203/17), RPO Śląskie

Marzec 31

Konkurs nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17, dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(203/17), w ramach RPO Województwa Śląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. Podmioty, w których większość […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Bon na innowacje, RPO Lubelskie

Marzec 31

Konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/19 dla Działania 1.5 Bon na innowacje, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003), prowadzące działalność gospodarczą na […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskie

Marzec 31

Konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 dla Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

Marzec 31

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-050/19 dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki naukowe, szkoły wyższe, konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events