Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 22 marca 2019

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskie

Marzec 22

Konkurs nr RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/19 dla Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, w ramach RPO Opolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskie

Marzec 22

Konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach RPO Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events