Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 19 listopada 2018

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

19 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, dla Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, · jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, · podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

19 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - regionalny podmiot leczniczy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, RPO Warmińsko-mazurskie

19 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-003/18, dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskie

19 listopada 2018

Konkurs dla Działania 9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Opolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: a) rozszerzenie […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events