Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 13 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, RPO Lubuskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, 2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 3) organizacje pozarządowe, 4) przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18, dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu albo projekt jest realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Opolskie

13 listopada 2018

Konkurs nr RPOP.10.01.02-IP.01-16-001/18, dla Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, w ramach RPO Województwa Opolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events