Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 9 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, RPO Łódzkie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18,  dla Działania 4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne; inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), RPO Dolnośląskie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-323/18,  dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, - Jednostki samorządu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, RPO Podlaskie

9 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, -  podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Inwestycje w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie/ LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

9 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Wnioskodawcami w projekcie mogą być:  jednostki samorządu terytorialnego Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events