Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 października 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

31 października 2018

Konkurs nr 1/4.4/2018 dla Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego”, w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (289/18), RPO Śląskie

31 października 2018

Konkurs nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-289/18, dla Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (289/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki sektora finansów publicznych. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

31 października 2018

Konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18 (RIT Subregionu Południowego), dla Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackie

31 października 2018

Konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18, dla 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: 1.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Konkurs ogólny, RPO Podkarpackie

31 października 2018

Konkurs nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18, dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,przedsiębiorstwa: prowadzące działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

31 października 2018

Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18, dla Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a)  podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, c)  reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events