Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 października 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

30 października 2018

Konkurs nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18, dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: .projekty wynikające z przygotowanych […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

30 października 2018

Konkurs nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18, dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki,  w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki naukowe, uczelnie, konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

30 października 2018

Konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18, dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (286/18), RPO Śląskie

30 października 2018

Konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18, dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (286/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

30 października 2018

Konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-01/18, dla Działania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskie

30 października 2018

Konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18, dla Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

30 października 2018

Konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18, dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe przedsiębiorstwa, c) średnie przedsiębiorstwa, d) duże przedsiębiorstwa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, RPO Podlaskie

30 października 2018

Konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły, podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, RPO Kujawsko-pomorskie

30 października 2018

Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18, dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu albo projekt jest realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events