Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 października 2018

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny, RPO Śląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Północny w ramach RPO Województwa Śląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: W odniesieniu do typów operacji 1-3: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

29 października 2018

Konkurs nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/18, dla Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym. m.in. porozumienia, sieci, konsorcja Instytucje Otoczenia Biznesu Specjalne strefy ekonomiczne Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18, dla Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

29 października 2018

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18, dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: głęboką kompleksową modernizację budynków w tym: ocieplenie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

29 października 2018

Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/18, dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmioty lecznicze; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckie

29 października 2018

Konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -    JST, ich związki i stowarzyszenia; -    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; -    jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; -    przedsiębiorstwa; -    dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP, RPO Mazowieckie

29 października 2018

Konkurs nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18, dla Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18, dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT (283/18), RPO Śląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-283/18, dla Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT (283/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem: […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (282/18), RPO Śląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18, dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (282/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT ZACH (284/18), RPO Śląskie

29 października 2018

Konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18, dla Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT ZACH (284/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

29 października 2018

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18, dla Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkie

29 października 2018

Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, RPO Podkarpackie

29 października 2018

Konkurs nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dla Działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach RPO dla Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events