Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 1 października 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

1 października 2018

Konkurs Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; Spółki prawa handlowego będące własnością JST; Uczelnie/szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Instytuty Badawcze, Instytucje kultury, Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD), Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

1 października 2018

Konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18 dla Działania 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy w ramach RPO Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Inteligentny Rozwój

1 października 2018

Konkurs nr 1/4.4/2018 dla Działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, Priorytet IV „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego”, w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmiot lub grupa podmiotów (konsorcjum) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe spełniające definicję jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowaniu nauki z dnia […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, RPO Świętokrzyskie

1 października 2018

Konkurs nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-216/18, dla Działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się / 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

1 października 2018

Konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-228/18, dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwo; - jednostka samorządu terytorialnego; - samorządowa jednostkę organizacyjną; - zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; - partner  prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

1 października 2018

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskie

1 października 2018

Konkurs nr RPZP.02.06.00-IZ.00-32-KO2/18, dla Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst, - osoby prawne jst. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty, które w największym […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events