Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 24 września 2018

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

24 września 2018

Konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18 dla Działania 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy w ramach RPO Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, RPO Warmińsko-mazurskie

24 września 2018

Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-002/18  dla Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: uczelnie jednostki naukowe. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R, zakupie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

24 września 2018

Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18,  dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty działające na […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie.

24 września 2018

Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/18, dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu  terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jednostek samorządu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie.

24 września 2018

Konkurs nr RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18, dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkie

24 września 2018

Konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/18, dla Działania 10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events