Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 grudnia 2017

Cały dzień

Zakończenie naboru – 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO KP

29 grudnia 2017
kujawsko-pomorskie
clouds-1677502_640

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej  Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: - jednostki samorządu terytorialnego; - związki […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – RPO Świętokrzyskie

29 grudnia 2017
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska
energy-1854269__340

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

29 grudnia 2017

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 29.12.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Kto może składać wnioski? Konsorcjum, w […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events