Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Listopad 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, RPO Warmińsko-mazurskiego

31

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Województwo Kuj-Pom.

Zakończenie naboru wniosków – 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

1
2

Rozpoczęcie składania wniosków – 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Pomorskiego

3
4
5
6

Zakończenie składania wniosków – 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

7
8
9

Zakończenie składania wniosków – 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego

10
11
12
13

Rozpoczęcie składania wniosków – 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego

14

Rozpoczęcie składania wniosków – 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończenie składania wniosków – 4.3.1 Gospodarka ściekowa (RPO Podkarpackiego), RPO Podkarpackiego

15
16
17
18
19
20

Zakończenie naboru – 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” POIR

21
22
23
24

Zakończenie składania wniosków – 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego

Zakończenie składania wniosków – 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Pomorskiego

25
26
27
28

Zakończenie składania wniosków – 9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, RPO Warmińsko-mazurskiego

29
30

Zakończenie składania wniosków – 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

1

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

2
3
+ Export Events