Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 października 2017

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Województwo Kuj-Pom.

31 października 2017
surgery-2294164__340

od 2017-07-31 do 2017-10-31 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17). Kto może składać […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Zakończenie naboru wniosków – 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
microscope-2352650__340

Nabór w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są - jednostki naukowe; - konsorcja naukowe. nterwencja ukierunkowana będzie na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska
innowacje_mcbe

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. Kto może składać wnioski? […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-130/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. dolnośląskie Polska
man-879092_1280

Planowany od 1 września 2017 do 31 października 2017 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, RPO Wielkopolskiego

31 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. wielkopolskie Polska
castle-2690379__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 31.10.2017 Kto może składać wnioski? W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 4.4.4 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events