Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 października 2017

Cały dzień

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

30 października 2017

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 29.12.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Kto może składać wnioski? Konsorcjum, w […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Zakończenie składania wniosków – 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskiego

30 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. podlaskie Polska

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.10.2017 do 30.10.2017 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.2 Rozwój usług społecznychPoddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, RPO Warmińsko-mazurskiego

30 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. warmińsko - mazurskie Polska
classroom-1910014__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 28.11.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych Konkurs nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kto może składać wnioski? Uczelnie […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events