Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 2 października 2017

08:00

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

2 października 2017 @ 08:00 - 17:00
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Polska
microscope-2352650__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 01.12.2017 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Kto może składać wnioski? przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa), albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17, RPO Podkarpackiego

2 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. podkarpackie Polska
way-891591__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 22.12.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, RPO Wielkopolskiego

2 października 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. wielkopolskie Polska
castle-2690379__340

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.10.2017 do 31.10.2017 Kto może składać wnioski? W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów przewidziane w Poddziałaniu 4.4.4 określone w SZOOP WRPO 2014 + przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events