Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Maj 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

10
11
12
13
14
15
16

Rozpoczęcie składania wniosków – 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rozpoczęcie naboru wniosków- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

29

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Rozpoczęcie naboru wniosków 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

30

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.2 Badania celowe

31

Zakończenie naboru wniosków 4.5 Ochrona przyrody, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie naboru wniosków – 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Rozpoczęcie składania wniosków 1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia

2
3
4
+ Export Events