Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 maja 2017

08:00

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. kujawsko - pomorskie Polska
childrens-operation-theatre-555091__340

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: Regionalny […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
microscope-2352650__340

od 29.05.2017 do 31.08.2017 Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
warsaw-882107_960_720

Nabór w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: -         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD; -         […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. dolnośląskie Polska
microscope-275984_960_720

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na: a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

29 maja 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. dolnośląskie Polska
microscope-2352650__340

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events